Apple a Google sa spojili s cieľom riešiť problém nechceného sledovania.

Na tieto účely stalkingu možno použiť napríklad Apple AirTag, ktoré sa notoricky používajú na sledovanie osôb bez ich vedomia a zrejme to dospelo do bodu, keď spoločnosti konečne pocítili potrebu nejakým spôsobom zasiahnuť. Týmto spôsobom je predloženie navrhovanej priemyselnej špecifikácie, ktorá pomôže bojovať proti zneužívaniu zariadení na sledovanie polohy Bluetooth na nechcené sledovanie. Táto „prvá špecifikácia svojho druhu“ umožní, aby takéto zariadenia, ako je AirTag, boli kompatibilné s „detekciou neoprávneného sledovania a upozorneniami v systémoch Android a iOS“. Napríkald Samsung už vyjadril podporu návrhu, ktorý dá pokyny a postupy pre výrobcov, ak sa rozhodnú zabudovať takéto funkcie do svojich produktov.

To je silný ukazovateľ toho, že aspoň časť odvetvia je ochotná niečo s týmto problémom urobiť, čo je dobré vidieť. Návrh špecifikácie, ktorý vytvorili obe firmy bude v nasledujúcich troch mesiacoch preskúmaný a pripomienkovaný pracovnou skupinou pre internetové inžinierstvo (IETF). Po tomto období budú spoločnosti spolupracovať na riešení získaných pripomienok a do konca tohto roka vydajú produkčnú implementáciu špecifikácie pre upozornenia na nežiaduce sledovanie. Tá bude následne podporovaná v budúcich verziách systémov Android a iOS.

Zdroj