Zameranie tohto tematického článku/návodu je zrejmé. Používatelia, ktorí používajú operačný systém od Applu – iOS a chcú prejsť na Android zariadenie, nemusia prísť o všetky hovory a správy z minulosti.

Je veľa platených riešení, ktoré často nefungujú, alebo majú iba veľmi obmedzené možnosti. Nami otestovaný návod je zo všetkých najjednoduchší, efektívny a hlavne zadarmo. Ako na to? Čítajte ďalej.

POSTUP:

  1. Stiahneme a nainštalujeme do počítača Apple iTunes softvér (dostupný pre systém Microsoft Windows aj Apple OS X),
  2. Spustíme iTunes a zálohujeme iPhone do notebooku/počítača. Pred vytvorením zálohy odporúčame používateľom iPhone prepnúť do režimu Lietadlo alebo vybrať kartu SIM. Inak môžete po vytvorení zálohy prijímať správy a tie potom nebudú zahrnuté do záložného súboru. Pokiaľ ide o zálohovanie, je potrebné zrealizovať zálohu bez šifrovania súborov
  3. Používateľ nájde priečinok, kam sa zálohovali dáta. V prípade OS Windows je to umiestnenie C:\Používatelia\XXX\Apple\MobileSync\Backup (kde XXX je meno používateľa)
  4. Vo vnútri priečinka bude jeden, alebo viac priečinkov s náhodne pomenovanými názvami. Podľa dátumu vyberie používateľ ten najnovší (ak ich je viac) keďže toto je aktuálne posledný, ktorý sme zálohovali
  5. Vybrané súbory skopíruje používateľ do smartfónu so systémom Android. Možno takto preniesť správy, aj históriu hovorov.
  6. Z priečinka „3d“ vyberte „3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28“ ten obsahuje zálohu SMS správ – ide o kompletnú zálohu správ, ktorú sme zrealizovali cez iTunes. Pre obnovu histórie volaní vyberte z priečinka „5a“ súbor „5a4935c78a5255723f707230a451d79c540d2741“
  7. Nainštalujte aplikáciu iSMS2droid z Google Play Store (odkaz tu), alebo tu
  8. Spustite import, treba to však spraviť na dvakrát. Nedajú sa naraz obnoviť SMS správy a hovory. Možno obnoviť napríklad najprv SMS správy, potom hovory; vždy pritom používateľ vyberie súbor, ktorý zálohoval podľa kroku 6.
  9. Po dokončení importu sa zobrazí výzva na prepnutie aplikácie na odosielanie správ späť na aplikáciu, ktorá bola predtým predvolená; zmenu však možno zrealizovať aj v priamo v nastaveniach
  10. Pre znovu načítanie všetkých obnovených SMS správ odporúčame vymazať dočasnú pamäť správ (resp. aj úplne vymazať všetky nastavenia)

Postup sme realizovali aj prakticky, keď sme presúvali históriu hovorov a SMS správ z iPhone 11 na Android zariadenie.