V najnovšom prieskume pri príležitosti World Cyber Protection Week sa uvádza, že už 42% firiem zažilo výpadky v dôsledku straty dát a dokonca 68% bežných používateľov bolo svedkami straty dát či zariadení.

V podstate je udalosť pokračovateľom Svetového dňa zálohovania a štatistiky ukazujú, že opäť narástol počet používateľov, ktorí zažili stratu dát či zariadení. V oblasti firemných IT sa viac firiem stretlo s výpadkami prevádzky kvôli strate dát a IT administrátori v dôsledku toho zvyšujú frekvenciu zálohovania. Od roku 2016 urobila spoločnosť vo svete internetu veľa dôležitých krokov, aby sa stali dáta používateľov bezpečnejšie. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 3000 respondentov z celého sveta, ako bežných používateľov, tak aj firemných IT profesionálov. Nie je prekvapením, že podľa výsledkov spracovaných na základe prieskumu sa obe skupiny výrazne líšia, či už zodpovednosťou k ochrane dát, tak aj spôsobom zabezpečenia.

Najzaujímavejšie údaje z tohtoročného prieskumu: 68% bežných používateľov už zažilo stratu dát či zariadení, či už svojich alebo rodinných príslušníkov, čo je o tri percentuálne body viac, než pri minuloročnom prieskume.  Aj keď väčšina (51%) bežných používateľov stále zálohuje lokálne, 31% už zálohuje do cloudu a 17% kombinovane, čo je o päť resp. o sedem percentuálnych bodov viac ako vlani. V prípade IT administrátorov zálohuje 25% lokálne, 35% do cloudu, 20% kombinovane a zvyšných 20% replikuje dáta do iných dátových centier. Výrazne narástli obavy bežných používateľov z ransomvérových útokov (o 29%), cryptojackingu (o 31%) a sociálneho inžinierstva (o 34% bodov).

Na firemnej úrovni sa zvyšuje frekvencia zálohovania: významne pribudlo IT administrátorov, ktorí zálohujú aspoň raz denne (teraz 27%) alebo viackrát za deň (teraz 15%), naopak rýchlo ubúda tých, ktorí zálohujú iba raz či dvakrát za mesiac (teraz 20%). Povedomie o kybernetických hrozbách medzi bežnými používateľmi rýchlo rastie, čo je dôsledok osobnej skúsenosti so stratou dát a tiež množiacich sa správ o kybernetických útokoch. Avšak z prieskumu je zjavné, že stále existuje veľký rozdiel v prístupe medzi bežnými používateľmi a IT profesionálmi. Pri nich treba oceniť hlavne trend častejšieho podnikového zálohovania, pretože čím je frekvencia nižšia, tým sa zvyšuje aj riziko straty väčšieho množstva dát a náklady na ich obnovu.