Podiel Chrome je 65,4% a umiestnil sa tak na prvom mieste.

Výskumná spoločnosť zverejnila svoju februárovú správu 2023, v ktorej uvádza najnovšie štatistiky o prehliadačoch. V rámci všetkých platforiem sa v januári na prvom mieste umiestnil Chrome s 65,4% podielom na globálnom trhu, čo je o 0,72% viac ako v predchádzajúcom mesiaci (64,68%), na druhom mieste skončil Safari s 18,71% podielom, čo je o 0,42% viac ako v predchádzajúcom mesiaci, na treťom mieste skončil Edge s 4,46% podielom, čo je o 0,23% viac ako v predchádzajúcom mesiaci, a na štvrtom mieste skončil Firefox s 3% podielom, čo je o 0,23% viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Zvyšný podiel na trhu si rozdelili prehliadače ako Samsung, Opera a UC Browser.

V segmente počítačov sa v januári na prvom mieste umiestnil Chrome s podielom 66,39% na globálnom trhu, čo je o 0,25% viac ako minulý mesiac (66,14%), na druhom mieste sa umiestnil Edge s podielom 11,09%, čo je o 0,11% viac ako minulý mesiac, na treťom mieste sa umiestnil Safari s podielom 9,33%, čo je o 0,32% viac ako minulý mesiac, a na štvrtom mieste sa umiestnil Firefox s podielom 6,87%. Zvyšný podiel na trhu si rozdelili prehliadače ako Opera, 360 Safe Browser a Internet Explorer. Dokonca od decembra 2019 do januára 2023 sa podiel prehliadača Microsoft Edge postupne zvýšil na 11,09%, zatiaľ čo podiel Firefox výrazne klesol, a to z približne 10% na začiatku roka 2020 na súčasných 6,87%.

V segmente mobilných zariadení sa v januári na prvom mieste umiestnil Chrome s celosvetovým trhovým podielom 65,35%, čo je o 1,04% viac ako v predchádzajúcom mesiaci (64,31%), na druhom mieste bol Safari s podielom 24,45%, čo je o 0,90% viac ako v predchádzajúcom mesiaci, na treťom mieste bol Samsung s podielom 4,46%, čo je o 0,60% menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Zvyšný podiel na trhu si rozdelili prehliadače Opera a UC Browser pre Android a Firefox.

Zdroj