Slovenský telekomunikačný operátor 4ka informuje svojich zákazníkov o zvyšovaní poplatkov za mobilné paušály.

Od 10. septembra operátor zvyšuje poplatok za všetky mobilné paušály o 1 euro a zároveň do paušálov pridáva 1GB dát navyše. V paušáloch Sloboda 100, 300 a ∞ tak budú mať zákazníci k dispozícii dvojnásobok dát ako doteraz. Všetky dlhodobé benefity, ktoré mohli zákazníci získať, napr. za prenos čísla, ostávajú aj naďalej v platnosti. Operátor pri zvyšovaní cien a ich odôvodnení uvádza: „Dlho sme hľadali rezervy a robili rôzne opatrenia, aby sme sa vyhli dvíhaniu cien našich paušálov. Žiaľ, ceny takmer všetkých vstupov a to najmä elektrickej energie stúpajú nepredvídateľným tempom, čo zásadným spôsobom ovplyvňuje náklady spojené s prevádzkou našich služieb. Aj jedno euro, o ktoré zvyšujeme cenu mobilných paušálov, nám pomôže vyrovnať sa s týmto ťažkým obdobím a udržať aj naďalej kvalitné služby pre našich zákazníkov. 4ka sa od svojho vstupu na trh vždy snažila ponúkať služby za bezkonkurenčné ceny, aj preto ako kompenzáciu tohto opatrenia pridávame 1GB dát do našich paušáloch Sloboda,“ hovorí Roman Vavrík, riaditeľ operátora.

V prípade, ak tieto zmeny zákazník neakceptuje, má právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia tejto podstatnej zmeny. Za deň oznámenia tejto zmeny sa považuje deň doručenia SMS informujúcej o tejto zmene. Na rozdiel od konkurenčných mobilných operátorov má všetky balíčky bez viazanosti. V prípade, ak zákazník kúpil dotovaný smartfón a chce odstúpiť od zmluvy, musí jeho cenu doplatiť. Poskytovateľ tiež uvádza, že od 10.9.2022 sa mení jednotková cena za 1 MB dát a to z 1 centu na 1,4 centa. Ostatné zmeny platné od 10.9.2022 sú uvedené na webe 4ky. Pripomeňme, že nepopulárny krok zdražovania cien pri paušáloch ohlásila 4ka prvýkrát (tento rok), zatiaľ čo O2 a Orange pristupujú už k druhému zdražovaniu (tento rok), Telekom menil ceny zatiaľ iba raz a nie je známe, dokedy si svoje aktuálne ceny zachová a či bude v roku 2022 zvyšovať ceny.