Supravodivá technológia skutočne existuje.

Je to geniálna kombinácia funkcií, vďaka ktorej by sa náklady mohli dostať na dosah. Podľa novej štúdie by sa jedného dňa mohla po diaľniciach prepravovať elektrina a vodíkové palivo, ako aj umožniť vozidlám jazdiť rýchlosťou viac než 800 km/h. Toto usporiadanie by spojilo tri ekologické technológie do jedného celku infraštruktúry, čím by sa každá z nich stala finančne výhodnejšou. Tento systém je transformáciou dopravy, pri ktorej sú vozidlá obsahujúce supravodivý materiál zavesené na magnetickej dráhe. Systémy prepravujú vozidlá bez trenia, ale sú veľmi drahé.

Supravodiče dokážu tiež veľmi účinne viesť elektrickú energiu bez straty energie počas cesty. Prenosové vedenia zo supravodičov sú však mimoriadne nákladné, pretože fungujú len pri teplotách viac ako 100°C pod nulou. Vodík je zatiaľ sľubným ekologickým zdrojom paliva, ale je ťažké ho prepravovať, pretože pri izbovej teplote je to plyn a potrubia na kvapalný vodík sú drahé kvôli potrebnému chladeniu. V novej štúdii výskumníci navrhujú prevrátiť konvenčnú konštrukciu systémov naruby pomocou magnetických vozidiel zavesených nad supravodivou dráhou, čo je usporiadanie, ktoré nazvali SClev.

Táto úprava umožňuje, aby systém plnil tri funkcie, pričom nad ním sa nachádza supravodivé vedenie na prenos elektrickej energie chladené potrubím na kvapalný vodík a diaľnica pre levitujúce vozidlá. „Na to, aby sme mali možnosť prenosu a skladovania elektrickej energie, musí byť supravodič na ceste, čo ma viedlo k ich prevráteniu,“ hovorí člen študijného tímu Zhifeng Ren, fyzik z Houstonskej univerzity v Texase. Kombinácia funkcií zase zvyšuje únosnosť nákladov, tvrdí Ren a jeho spolupracovníci. Výskumníci zostrojili miniatúrny systém SClev, v ktorom po supravodivej dráhe dlhej asi trištvrte metra spustili magnetické vozidlo vo veľkosti zápalkového autíčka.

To im umožnilo ukázať, že magnety môžu levitovať nad supravodičmi rovnako ako supravodiče môžu levitovať nad magnetmi – čo je kľúčová technická požiadavka systému, ktorá predtým nebola preukázaná. Na chladenie supravodiča vo svojom laboratórnom modeli použili kvôli pohodliu kvapalný dusík, ale tvrdia, že kvapalný vodík v prípadnom systéme v plnom rozsahu by bol ešte účinnejší, pretože by poskytoval ešte väčšiu levitačnú silu. Výskumníci predpokladajú, že touto technológiou budú vybavené súčasné diaľnice, takže by sa mohla zaviesť bez toho, aby bolo potrebné získať pozemky.

Ľudia by mohli po systéme jazdiť osobnými alebo nákladnými vozidlami vybavenými dvojitými motormi (špecializovaným motorom pre supravodivú diaľnicu a štandardným motorom na pohyb po povrchových uliciach na oboch koncoch), alebo by sa na prepravu štandardných vozidiel mohli použiť magnetické plošiny. Vozidlá by sa po diaľnici mohli pohybovať rýchlosťou 500 až 800 kilometrov za hodinu. To je takmer taká rýchlosť ako veľké komerčné lietadlá a mohla by nahradiť veľkú časť osobnej leteckej dopravy a leteckej nákladnej dopravy, predpovedajú výskumníci – najmä preto, že by to bolo bez nutnosti dodržiavať pevné cestovné poriadky alebo ostatné letiskové procedúry.

Tento systém predstavuje dramatický odklon od súčasných metód prepravy a skladovania energie, ale Ren je presvedčený o jeho potenciáli. „Nevidím žiadne veľké nezodpovedané otázky týkajúce sa technológie, ale skôr finančnej podpory,“ hovorí. „Dúfam, že sa dočkám buď vládnych, alebo súkromných investícií, aby sa mohol spustiť reálny projekt, ktorý by demonštroval skutočnú inštaláciu tohto konceptu.“

Zdroj