V novej kalkulačke si každý dôchodca môže vypočítať, ako sa mu zvýši jeho dôchodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. júla 2023. Použitie kalkulačky je jednoduché. Dôchodca si z ponuky v kalkulačke vyberie druh dôchodku a v ďalšom riadku uvedie mesačnú sumu dôchodku, ktorú poberá (v eurách). Nakoniec zadá Vypočítať a ihneď sa dozvie dve informácie: o koľko eur sa jeho dôchodok zvýši, a aká je celková suma jeho dôchodku po zvýšení od 1. júla 2023.

Kalkulačka má informatívny charakter a o zvýšení dôchodku od 1. júla 2023 bude Sociálna poisťovňa každého dôchodcu informovať v rozhodnutí, ktoré mu doručí poštou alebo do e-schránky (tým dôchodcom, ktorí ju majú aktivovanú). Prvé rozhodnutia začne zasielať začiatkom augusta. O valorizáciu dôchodku netreba žiadať. SP podľa zákona dôchodky prepočíta automaticky. Dôchodcovia dostanú dôchodky vyplatené vo zvýšenej sume v auguste aj s valorizačným doplatkom spätne od 1. júla 2023.

Zdroj