O2 chce bojovať proti nevyžiadaným volaniam a predstavilo vlastný register a iniciatívu Nevolajtemi.sk.

Operátor sa zasadzuje za systematické riešenie témy nevyžiadaných marketingových hovorov, preto predstavilo konkrétne kroky, ako proti nim bojovať. Po krokoch, ktoré urobilo už v minulosti, chce ísť ďalej a prináša nástroj na obmedzenie takýchto volaní – register Nevolajtemi.sk. Register bude slúžiť každému, kto si chce overiť neznáme číslo, ktoré mu volalo. Ak išlo o volanie bez predchádzajúceho súhlasu, pomocou stránky, môže zároveň podať priamo podnet na takýto nevyžiadaný hovor. Podľa prieskumu spoločnosti z decembra minulého roka sa viac ako 80% ľudí pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval.

Medzi najčastejšie dôvody neprijatia hovoru sú obavy z podvodných hovorov a audiotexu, hlášok z automatov, či telefonický predaj. Až 10% ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Igora Tótha je takýto stav alarmujúci a preto sa operátor snaží už dlhší čas podniknúť kroky, ktoré by viedli k obmedzeniu marketingových hovorov na prijateľnú úroveň a už v apríli vyzvalo zodpovedné firmy aby túto myšlienku podporili. „Takýto prístup napomôže v prvom rade znížiť obavu ľudí z volaní z neznámych čísel, ako aj obmedzí podozrivé a pochybné praktiky zamerané na spotrebiteľov, aby mohla byť prinavrátená dôvera v prichádzajúce hovory, čo je nielen v čase pandémie dôležité,“ uviedol Igor Tóth.

Operátor od 31. mája štartuje iniciatívu Nevolajtemi.sk. Jej súčasťou je aj register telefónnych čísel, ktorý bude slúžiť zákazníkom na overenie volaní z neznámych čísel a ich nahlásenie v prípade neoprávnenosti takéhoto volania. „Málokto vie, že žiadna firma vás nemôže telefonicky kontaktovať bez predchádzajúceho súhlasu. Spúšťame preto iniciatívu Nevolajtemi, ktorá má za cieľ upozorniť na nevyžiadané predajné hovory a edukovať ľudí o ich právach a možnostiach obrany. Jednou z možností, ako sa brániť, je aj právo podať podnet na nevyžiadaný hovor na regulačný úrad pre elektronické komunikácie. Keďže v tejto téme narážame na skutočnosť, že o svojich právach majú spotrebitelia nízke povedomie, iniciatíva Nevolajtemi pomôže s podaním podnetu za občana,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti.

„Predpokladáme, že čím viac ľudí sa zapojí do iniciatívy vyplnením informácií o hovoroch a v prípade ich neoprávnenosti aj podaním podnetu, tým skôr sa nám podarí zamedziť takýmto volaniam,“ doplnil Igor Tóth. Okrem toho sa majitelia mobilných čísel budú môcť zaregistrovať v „Nevolajte mi“ zozname a tým dať jasne najavo, že takéto praktiky ich obťažujú a neželajú si byť kontaktovaní ani v budúcnosti. „Očakávame, že náš register využijú nielen zákazníci všetkých mobilných operátorov na Slovensku, ale aj firmy, ktorých činnosť je založená na predaji produktov a služieb prostredníctvom navolávania zákazníkov, aby si overili, či sa kontakt, ktorý chcú navolávať nevyskytuje v tomto zozname. Práve pridanie do zoznamu čísel, ktoré si neželajú takýto predaj, môže výrazne obmedziť nežiadúce praktiky na trhu,“ uviedol Jakub Vajda, vedúci oddelenia zákazníckej skúsenosti a digitálu O2.

„Dovoľujeme si týmto zároveň vyzvať všetky zodpovedné firmy na dodržiavanie férových praktík v oblasti telemarketingových hovorov,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ O2 Igor Tóth. Register bude slúžiť tiež ľuďom, ktorí nechcú ostať len pri overení volania z neznámeho čísla, ale podozrivý hovor v zmysle legislatívy chcú nahlásiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý by mal následne preveriť konanie konkrétnej firmy a v prípade porušenia legislatívy vyvodiť sankcie. Register Nevolajtemi.sk od O2 nie je vo svete výnimkou. Podobné riešenia ponúkajú spotrebiteľom aj iné krajiny ako napríklad Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Írsko a iné.

Podľa prieskumu O2 z decembra minulého roka, zákazníkom telekomunikačných služieb prekážajú nevyžiadané telefonáty z neznámych čísel. Jeden z desiatich ľudí dokonca takéto hovory neprijíma a 44% ich prijme len občas, čo v čase korona opatrení ako napríklad prípadného vyhľadávania úzkych kontaktov zo strany hygienikov je varovným znakom pokrivenia trhu. Aj preto operátor vykonalo kroky, ktoré pri všeobecnom prijatí môžu viesť k obnove dôvery ľudí, že im telefóny budú slúžiť len na spojenie s tými, s ktorými sa naozaj spojiť chcú. Prieskum ukázal, že viac ako 80% ľudí sa pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval.

Až 65% ľudí si volania z neznámeho čísla spojí s telefonickým predajom tovarov, 41% s ponukou služieb bánk a poisťovní a 38% s operátorskou ponukou. Medzi najčastejšie dôvody neprijatia hovoru sú obavy z podvodných hovorov a audiotexu, hlášok z automatov, či telefonický predaj (údaje znázornené v grafe). Až 10% ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma.