Firmy podpísali dohodu o vzájomnom licencovaní patentov 5G.

Nokia a Oppo uzavreli viacročnú dohodu o vzájomnom licencovaní patentov, ktorá pokrýva kľúčové patenty pre technológiu 5G. Dohoda prichádza po rozsiahlych právnych sporoch o porušení patentov medzi oboma firmami, ktoré sa začali v roku 2021 a zahŕňali súdne procesy v Európe, Ázii a Austrálii. V dôsledku týchto sporov došlo k dočasnému zákazu predaja produktov Oppo a OnePlus v Nemecku.

Feng Ying z Oppo vyjadril spokojnosť s dohodou, ktorá podľa neho odráža vzájomnú úctu k duševnému vlastníctvu a odzrkadľuje investície Nokie do výskumu a vývoja, ako aj jej prínosy pre otvorené štandardy. Zároveň zdôraznil, že Oppo, ako jedna z líderských značiek na trhu so smartfónmi, očakáva od spolupráce s Nokiou ďalšie inovácie pre svojich zákazníkov na celom svete. Jenni Lukander z Nokie poukázala na to, že táto dohoda, spolu s inými uzavretými dohodami, zabezpečí dlhodobú finančnú stabilitu licenčného oddelenia spoločnosti.

Podmienky novej dohody zahŕňajú platby licenčných poplatkov a dodatočné platby od Oppo na pokrytie období, kedy nedochádzalo k platbám. Detaily dohody zostávajú medzi oboma stranami dôverné. Oppo vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že dohoda pokrýva štandardné patenty 5G a iné dôležité komunikačné technológie a zároveň ukončuje všetky prebiehajúce súdne spory. Firma vyjadrila rešpekt k duševnému vlastníctvu Nokie a jej významnému prínosu pre globálny komunikačný priemysel a teší sa na spoločnú prácu s Nokiou na poskytovaní najlepšieho komunikačného zážitku pre zákazníkov po celom svete.

Zdroj