Eric Schmidt považuje AI za dvojsečný meč, ktorý prináša mnoho príležitostí a zlepšení, ale zároveň aj vážne riziká.

Existuje množstvo pozitívnych vplyvov AI na životy ľudí, ako napríklad zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zefektívnenie dopravy a podpora inovácií. Napriek tomu bývalý CEO Googlu, Eric Schmidt, upozorňuje na existenčné riziko a tvrdí, že „musíme myslieť na to, čo robíme.“ Schmidt sa obáva skutočnosti, že AI môže byť použitá pre vojenské účely alebo pri kybernetických útokoch. Poukazuje tiež na možnú nespravodlivosť v algoritmoch vytvorených pod vplyvom predsudkov svojich tvorcov. Schmidt zdôrazňuje potrebu lepšej regulácie a efektívnejších systémov kontroly a ochrany osobných údajov. Uviedol príklad projektu Maven Pentagonu (spolupráca s Google na analýze dronových snímok pomocou AI), ktorý bude mať veľký vplyv na vojenskú taktiku a stratégie.

Schmidt je obzvlášť znepokojený možnosťou, že AI by mohla byť použitá pre vojenské účely alebo kybernetické útoky, čím by ohrozila ľudské životy. V súvislosti s projektom Maven Pentagonu vytvára príklad o tom, ako práca na AI môže mať veľký vplyv na vojenskú taktiku a stratégie. Tento projekt podporil spoluprácu medzi Google a americkou armádou pri analýze dronových snímok pomocou AI, čo sa stretlo s kritikou zo strany zamestnancov. Celkovo Schmidtove vyjadrenia zdôrazňujú potrebu opatrnosti pri vývoji a nasadzovaní umelej inteligencie, aby sme minimalizovali jej potenciálne negatívne dopady na spoločnosť a zabezpečili jej pozitívne využitie.

Bývalý generálny riaditeľ Googlu vo svojom prejave zdôraznil potenciálne nebezpečenstvo spojené s pokrokom v oblasti umelého intelektu. Podľa neho by mohli byť škodlivé účinky tejto technológie veľmi vážne a mali by sme venovať pozornosť tomu, ako AI ovplyvňuje náš svet. Tieto nebezpečenstvá súvisia so schopnosťou učiť sa a prispôsobiť sa novým situáciám bez ľudskej kontroly alebo odbornej supervízie. To môže mať za následok nedorozumenia, chyby alebo dokonca katastrofálne rozhodnutia so zničujúcimi dôsledkami pre ľudskú civilizáciu. Bývalý CEO Googlu tiež zdôraznil, že rastúci vplyv umelého intelektu na mnohých oblastiach ľudskej činnosti, ako sú zdravotníctvo, doprava alebo finančné služby, zvyšuje potenciálne riziká a nebezpečenstvá.

Schmidtove slová sú dôležitým príspevkom k diskusii o etike a bezpečnosti. Je dôležité, aby sa tieto otázky riešili komplexne a zodpovedne, pretože budúcnosť nášho života a celkového blaha ľudstva môže závisieť od toho, ako sa vyrovnáme s rozvojom umelého intelektu. V tejto súvislosti je nevyhnutné pokračovať v bádaní a rozpravách o tom, ako riadiť vývoj umelej inteligencie tak, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizovali jeho pozitívne dopady na spoločnosť. Zainteresované strany, vrátane vedcov, vládnych inštitúcií alebo podnikateľských subjektov, by mali prejaviť svoju zodpovednosť a spolupracovať na vytvorení bezpečných a etických rámcov pre vývoj a aplikáciu AI.

Zdroj