Týka sa to hlavne nových fotografií, staršie nebudú zazálohované automaticky.

Používateľom sa na smartfóne Pixel 8, ktorý sníma fotografie vo formáte RAW cez aplikáciu Pixel Camera v aplikácii Google Fotky zobrazil banner, ktorý oznámil, že nové RAW fotografie sa objavia medzi fotografiami a budú zálohované do cloudu. Existujúcich RAW fotografií sa to však netýka, tie nebudú zálohované automaticky. Keď používateľ odfotí RAW fotografiu, fotoaparát takisto vytvorí aj JPEG verziu a obe verzie sa automaticky zazálohujú do Google fotiek na cloude. To nie je úplne ideálna situácia, nakoľko RAW formát zaberá oveľa viac priestoru ako JPEG formát, a nielenže rýchlejšie zaplnia voľné miesto na cloude, ale ešte aj spotrebujú výrazne viac dát na upload, čo môže byť veľmi nežiadúce pri obmedzenom a drahom mobilnom pripojení.

RAW fotografie majú v aplikácii označenie s nápisom “RAW” v pravom hornom rohu. Takisto keď používateľ otvorí RAW fotografiu, ukáže sa prepínač, ktorý umožňuje prepínať medzi RAW a JPEG verziou. Pri prezeraní RAW verzie sa ukazujú možnosti “Nastaviť ako hlavnú fotku” a “Ponechať len túto fotografiu”, zatiaľ čo JPEG verzia má možnosti “Exportovať túto fotku” a “Uchovať len túto fotku”. Nakoľko neexistuje jednoduchý spôsob ako obmedziť automatický upload RAW fotografií na Google One úložisko, pri obmedzenej kapacite cloudu sa odporúča fotiť jednoducho v JPEG formáte.

Zdroj