Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov v utorok podalo žalobu proti bývalému zamestnancovi tajných služieb CIA a NSA a známemu whistleblowerovi Edwardovi Snowdenovi. Dôvodom je jeho nová kniha Permanent Records. Štát požaduje všetky zisky z predaja, práva na reprodukciu diela vrátane filmového spracovania a zmrazenie účtov vydavateľa.

Podľa obžaloby mal Snowden vydaním knihy porušiť dohody o mlčanlivosti, ktoré s úradmi ako ich zamestnanec podpísal. Štát mu vyčíta najmä to, že knihu pred jej vydaním neposlal úradom na recenziu. Druhým bodom obžaloby sú jeho verejné prejavy týkajúce sa spravodajských aktivít. Prokurátori zdôraznili, že v prípadoch, ako je tento, závisí ochrana citlivých informácií o národnej bezpečnosti len od dodržiavania spomínaných dohôd zo strany zamestnancov, respektíve iných dodávateľov. Ich súčasťou je práve povinnosť (bývalých) pracovníkov vopred konzultovať akékoľvek svoje verejné výstupy s úradmi, aby sa zabránilo úniku spravodajských informácií a utajovaných skutočností. „Edward Snowden porušil sľub, ktorým sa ako zamestnanec CIA a externý pracovník NSA zaviazal Spojeným štátom pri podpise zmlúv… Tento súdny proces je dôkazom toho, že ministerstvo spravodlivosti nebude tolerovať žiadne porušenia dôvery verejnosti,“ uviedol zástupca generálneho prokurátora na ministerstve Jody Hunt. Obídením podmienok mal Snowden podľa obvinenia tiež priamo podkopať dôveru v činnosť CIA a NSA, a brániť im vo výkone ich práce, vrátane ochrany citlivých informácií.

Žaloba sa dotkne aj vydavateľstva

Prokurátorom sa nepáčilo, že v dôsledku porušenia zmlúv má dôjsť k obohacovaniu sa na úkor národnej bezpečnosti. Žaloba bola preto podaná aj na vydavateľstvo Macmillan Publishers, a to hneď v deň, keď sa publikácia dostala do predaja. „Spravodajské informácie by mali chrániť náš štát, nie poskytovať osobný zisk. Súdny proces zaistí, že Edward Snowden za porušenie dôvery, ktorá doňho bola vložená, nedostane žiadnu peňažnú odmenu,“ povedal žalobca G. Zachary z okresného súdu pre východný okres Virginie. Štát požaduje všetky zisky z predaja, práva na reprodukciu diela vrátane filmového spracovania a zmrazenie finančných prostriedkov vydavateľa, ktoré sa vzťahujú na publikáciu. Zastavenie predaja ani distribúcie knihy však nepožaduje.

Vydavateľstvo sa k obžalobe doposiaľ nevyjadrilo, no na svojej webstránke pri knihe naďalej láka na informácie „zo zákulisia“ hromadného špehovania: „Edward Snowden, muž, ktorý riskoval všetko, aby odhalil systém masového sledovania americkej vlády, po prvýkrát prezrádza svoj príbeh, vrátane toho, ako pomohol vybudovať tento systém a čo ho motivovalo k jeho zvrhnutiu.“ Samotný Snowden, ktorý žije v ruskom exile od roku 2013, kedy mu Moskva priznala azyl, si však zo žaloby veľkú hlavu nerobí a využíva ju skôr na propagáciu knihy.

Zdroj: Cybersec