V súčasnej dobe nie sú žiadne závažné dôvody na to, aby sa ceny smartfónov dramaticky zvýšili.

Naopak, niektorí výrobcovia dokonca ponúkajú lacnejšie alternatívy s dobrou výbavou. Napriek tomu, v posledných rokoch dochádza k niekoľkým faktorom, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu cien v budúcnosti. Patrí sem napríklad nárast cien surovín a súčiastok, ktoré sa používajú na výrobu, ako aj zvýšenie nákladov na výskum a vývoj. Ďalším faktorom môže byť aj trend k vyššej kvalite a výkonu, čo by mohlo viesť k zvyšovaniu nákladov na výrobu. Okrem toho, výrobcovia môžu využívať aj iné taktiky, ako napríklad limitované edície a exkluzívne modely, ktoré môžu byť pre zákazníkov atraktívne a zvyšovať ceny. V konečnom dôsledku však záleží na trhu a zákazníkoch, či budú ochotní platiť vyššie ceny. Ak bude dopyt po kvalitných smartfónoch vyšší, ceny sa môžu zvýšiť, no v prípade poklesu dopytu môžu ceny smartfónov klesať.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu viesť k zvýšeniu cien. Medzi najdôležitejšie patrí rastúca cena súčiastok, ktoré sa používajú na výrobu. Súčiastky, ako sú procesory, pamäte a úložné zariadenia, stále sa zlepšujú a výrobcovia sa snažia implementovať najnovšie technológie do svojich produktov. Toto však vedie k vyšším nákladom na výrobu, ktoré sa môžu prenášať na zákazníkov vo forme vyšších cien. Okrem toho je tu aj rastúci dopyt po smartfónoch, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách. To tiež môže viesť k zvýšeniu cien, keďže výrobcovia môžu zvyšovať ceny na základe silnejšieho dopytu. V neposlednom rade existujú aj vonkajšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť ceny smartfónov. Patria sem napríklad clá, dane, inflácia a fluktuácie mien. Tieto faktory môžu ovplyvniť ceny súčiastok alebo hotových produktov a v konečnom dôsledku sa to môže odzrkadliť v cenách, ktoré platia spotrebitelia. Celkovo je však ťažké predpovedať, či budú smartfóny v budúcnosti drahšie alebo lacnejšie. Záleží to na mnohých faktoroch a môže to byť ovplyvnené rôznymi trendmi a udalosťami na trhu.

Cena by mohla stúpnuť aj kvôli nedostatku niektorých kritických súčiastok ako sú polovodiče, čipy, či senzory. Tento nedostatok súvisí s viacerými faktormi, vrátane korony, ktorá spôsobila prerušenie dodávateľského reťazca a obmedzenia vo výrobe. Ďalším faktorom je zvýšený dopyt po týchto súčiastkach, keďže sú stále dôležitejšie pre výrobu smartfónov, ale aj pre iné odvetvia, ktoré ich potrebujú. Výrobcovia, ako napríklad Samsung či Apple, sa už vyjadrili, že očakávajú problémy s nedostatkom súčiastok a že to bude mať vplyv na ich výrobu a dodávky. Preto môže dôjsť k zvýšeniu cien na strane výrobcov, ale aj na strane spotrebiteľa, keďže dopyt po smartfónoch sa pravdepodobne nezmení. V neposlednom rade však treba spomenúť aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu, ako sú zvýšené náklady na vývoj a výskum, rastúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu súkromia alebo zavedenie nových technológií, ktoré môžu byť nákladnejšie na výrobu.

Situácia s nedostatkom čipov sa môže ešte zhoršiť, pretože rôzne vlády a organizácie v rôznych častiach sveta plánujú investície do infraštruktúry pre elektromobily a iné podobné projekty. To môže ďalej zvýšiť dopyt po čipoch a spôsobiť ešte väčší nedostatok na trhu. V dôsledku toho by ceny elektronických zariadení, ako sú smartfóny, mohli aj naďalej rásť. Okrem toho sa súčasná situácia môže zhoršiť aj z iných dôvodov. Napríklad nedostatok energie alebo prírodných zdrojov v miestach, kde sa vyrábajú čipy, môže tiež prispieť k problémom s nedostatkom čipov. Naliehavosť riešenia tohto problému je preto stále veľmi dôležitá. Výrobcovia tvrdia, že stúpajúce ceny sú spôsobené nákladmi na vývoj nových technológií, komponentov a materiálov. Okrem toho, narastajúce poplatky za patentové práva a licencie zvyšujú cenu výroby. Zvyšujú sa aj náklady na reklamu a marketing, ktoré sú potrebné na to, aby sa mobily predávali na konkurenčnom trhu.

Niektorí odborníci sa však domnievajú, že zvyšovanie cien je aj o strategickom rozhodnutí výrobcov zvýšiť ziskovú maržu. V minulosti sa ukázalo, že aj pri vyšších cenách si spotrebitelia stále kupujú nové modely, takže výrobcovia sa môžu pokúsiť získať čo najviac zisku z každej predaja. Zdá sa, že ceny budú aj naďalej stúpať. To však neznamená, že budú neprístupné pre bežných spotrebiteľov. Aj napriek zvyšujúcim sa cenám, existujú stále cenovo dostupné možnosti, a to nielen na trhu s novými modelmi, ale aj s použitými alebo tzv. recyklovateľnými (refurbished) modelmi. Je pravdepodobné, že ceny budú naďalej rásť, keďže výrobcovia budú stále investovať do nových technológií a vylepšení. S nástupom 5G technológie, ktorá prináša vysokorýchlostné pripojenie k internetu a rýchlejšie spracovanie údajov, sa očakáva zvýšená spotreba batérií a ďalšie vylepšenia hardvéru.