Slovenské firmy chcú z technológii umelej inteligencie najviac využívať analytiku a strojové učenie. Dosiahnuť očakávané prínosy z analýz veľkých dát a strojového učenia sa podarí iba zlomku organizácií.

Až 70 % podnikov na Slovensku mieni v najbližších troch až piatich rokoch nasadiť niektorú z technológií umelej inteligencie, pričom viac ako polovica chce využívať strojové učenie a prediktívnu analytiku, čiže spracovanie veľkých objemov dát. Okrem toho viac ako pätina firiem plánuje nasadiť autonómnych robotov a 19% chce začať využívať analýzy obrazov so strojovým videním. Zámery slovenských firiem v súvislosti s umelou inteligenciou ukázal prieskum agentúry Go4insight, do ktorého sa na jar tohto roku zapojili vyše dve stovky majiteľov, riaditeľov a manažérov stredne veľkých a veľkých spoločností na Slovensku.

Výsledky naznačujú, že firmy z rozličných odvetví rozumejú prínosom, ktoré môžu získať z analytiky a strojového učenia. Láka ich napríklad možnosť predpovedať, akú ponuku ktorému klientovi predostrieť, a to dokonca v reálnom čase, aby boli marketingové kampane a predaj efektívnejšie. Alebo možnosť na základe dátových modelov predpovedať napríklad poruchy strojov a upozorňovať na potrebu vymeniť súčiastku, ktorá pri prípadnom zlyhaní spôsobí veľké škody. Štúdia poradenskej spoločnosti McKinsey však zároveň ukazuje, že premietnuť značné očakávania zo spracovania veľkých objemov dát a umelej inteligencie do reality nie je ľahké. Celosvetovo sa to podarí iba 8% podnikov.

Príčiny bývajú rôzne. Niekedy firmy nemajú k dispozícii dostatočne kvalitné dáta, inokedy sú ťažko dostupné, alebo sú modely príliš zložité a preto v praxi nepoužiteľné, napríklad pre pridlhý čas odozvy. Medzi časté príčiny neúspechov patrí aj slabá koordinácia alebo neschopnosť spolupráce medzi obchodnými oddeleniami, IT a dátovými špecialistami, prípadne akútny nedostatok dátových analytikov. Dá sa povedať, že urobiť analýzy dát je tá ľahšia časť. Ťažšie je už preniesť inovácie založené na dátach do reálneho sveta, kde môžu mať hmatateľný prínos pre firmu a jej podnikanie. To sa dá dosiahnuť iba s analytickou platformou.