Výskumníci v Jordánsku a Katare prišli s pozoruhodným návrhom.

Nazýva sa „solárny systém s dvojitou technológiou“ (TTSS – twin technology solar system), ktorý dokáže vyrábať čistú energiu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Táto dvojčinná konštrukcia sľubuje viac ako dvojnásobok energie v porovnaní so štandardnou solárnou vežou. Ako naznačuje jeho názov, TTSS spája dve technológie typu veže do jedinej konštrukcie: solárnu vežu so vzostupným prúdom a chladiacu vežu so zostupným prúdom; a sú integrované do jednej veže. Systém funguje tak, že ohrieva vzduch na úrovni zeme a potom využíva skutočnosť, že horúci vzduch stúpa, na to, aby ho vyniesol na vysokú vežu s turbínami. Vzduch sa ohrieva pod veľkou strechou pokrývajúcou rozsiahlu zbernú plochu, ktorá je vyrobená z materiálu skleníkového typu navrhnutého tak, aby zachytával čo najviac tepla. Tieto zariadenia boli postavené v experimentálnom meradle, ale zatiaľ nie v komerčnom meradle, pretože ide zvyčajne o veľmi veľké a vysoké konštrukcie, ktoré zabezpečujú dobrý teplotný rozdiel. Kapitálové náklady sú preto vysoké a považujú sa za rizikové.

Na druhej strane chladiaca veža s klesajúcim prúdom stláča vzduch smerom nadol, aby roztočil ďalšiu turbínu. V tejto konštrukcii sa to dosahuje rozprašovaním jemnej vodnej hmly do okolitého vzduchu v hornej časti veže, čím sa vzduch ochladzuje a zároveň je ťažší a klesá smerom nadol. Konštrukcia TTSS umiestňuje vzostupnú vežu do stredu a obklopuje ju 10 zostupnými vežami, ktoré sa pohybujú po vonkajšej strane, takže môže pracovať v režime vzostupného aj zostupného prúdu súčasne. Výskumný tím z jordánskej Technickej univerzity Al Hussein a Katarskej univerzity vymodeloval vežu TTSS vysokú približne 200 metrov a s priemerom 13,6 metrov, pod ktorou sa nachádza kolektor s priemerom 250 metrov. Priemer vnútornej chladiacej veže bol 10 metrov, pričom po celom obvode zostala medzera 1,8 metra. Tá bola rozdelená na 10 samostatných veží so zostupným prúdom, so systémami rozprašovania vody v hornej časti a turbínami v spodnej časti. Vybraná lokalita sa nachádzala v blízkosti mesta Rijád (hlavného mesta Saudskej Arábie), keďže tieto horúce a suché púštne oblasti sú pre tieto konštrukcie ideálne.

Pri simulačných testoch s využitím miestnych údajov o počasí tím odhadol, že takýto systém by ročne vyprodukoval celkovo približne 753 megawatthodín energie, pričom vonkajšie veže by pracovali nepretržite a dodali by približne 400 megawatthodín a veža so vzostupným prúdom by pracovala efektívnejšie pod horúcim slnkom a prispela by približne 350 MWh. Tieto hodnoty boli podľa výskumného tímu 2,14-krát vyššie ako pri podobných návrhoch len so vzostupným prúdom. Tím sa v tejto chvíli nepokúsil stanoviť LCoE (vyrovnané náklady na elektrickú energiu), ani neurobil žiadne porovnanie nákladov napríklad so solárnym fotovoltaickým poľom plus batériovým skladovaním energie. A poznamenal, že v oblastiach, kde by bol systém TTSS najefektívnejší (horúce, suché púštne mestá) pravdepodobne nebude ľahké zohnať dostatok vody na prevádzku zostupného systému. Napriek tomu ide o zaujímavý nápad a ukážku toho, že existuje veľa, veľa spôsobov, ako poháňať turbíny na výrobu elektriny.

Zdroj