Návrh, ktorý mal umožniť rodičom žalovať návykové funkcie sociálnych médií, tento týždeň v kalifornskom zákonodarnom zbore neprešiel.

Návrh zákona s názvom AB 2408 neprešiel z výboru na hlasovanie celého senátu štátu. Aspoň dočasne sa tak končí kontroverzná snaha o zvýšenie zodpovednosti za sociálne médiá v štáte, čo je medzi zákonodarcami čoraz častejšia prax. AB 2408, alebo zákon o povinnostiach platforiem sociálnych médií voči deťom, bol jedným z mnohých návrhov na úrovni štátu týkajúcich sa sociálnych médií. Povoľoval by občianskoprávne sankcie voči sociálnym sieťam, ktorých návrhy spôsobili, že „detský používateľ … sa stal závislým od platformy“, a to buď zámerne, alebo spôsobom, o ktorom prevádzkovatelia mali vedieť, že je škodlivý. Nevzťahoval by sa na sociálne siete, ktoré generujú menej ako 100 miliónov dolárov ročne alebo sú primárne určené na videohry. Návrh zákona sa spája s väčšou snahou buď obmedziť vystavenie maloletých sociálnym médiám, alebo zvýšiť riziká pre platformy, ktoré im to umožňujú.

Vyplýva to z interného výskumu, ktorý naznačuje, že stránky ako Instagram môžu mať negatívny vplyv na duševné zdravie dospievajúcich, ako aj zo zmien, ktoré vykonali samotné platformy. „Koniec návrhu zákona znamená, že hŕstka spoločností pôsobiacich v oblasti sociálnych médií bude môcť pokračovať vo svojich experimentoch na miliónoch kalifornských detí, čím spôsobí generačnú škodu,“ povedal autor návrhu zákona Jordan Cunningham o jeho zániku. Na národnej úrovni prezident Joe Biden vyzval na novú ochranu bezpečnosti detí na internete a federálni zákonodarcovia minulý rok navrhli zvýšiť vekovú hranicu pre pravidlo, ktoré obmedzuje zhromažďovanie údajov od maloletých na internete. Kritici návrhu AB 2408 (vrátane odborníkov na internetovú politiku, ako je napríklad autor právnych textov Eric Goldman) však tvrdili, že pravidlo by posunulo služby k overovaniu veku ohrozujúcemu súkromie, a uviedli, že by zastrelo komplexné faktory, ktoré stoja za nutkavým používaním sociálnych médií.

„Ubližuje deťom tým, že ich pripravuje o cenné sociálne miesta a vzdelávacie zdroje; ubližuje dospelým tým, že vyžaduje overovanie veku (a pravdepodobne aj totožnosti) na triedenie detí od dospelých; a overovanie veku/identifikácie ubližuje deťom aj dospelým tým, že ich vystavuje väčším rizikám v oblasti súkromia a bezpečnosti,“ napísal Goldman v augustovom príspevku o návrhu zákona. Ak by návrh zákona prešiel, možno by ho ešte čakal právny boj vďaka článku 230 zákona o slušnosti v komunikáciách. To však nezastavilo zákonodarné orgány iných štátov. Texas a Florida prijali pravidlá regulujúce sociálne médiá, aby zabránili sociálnym sieťam zakazovať konzervatívnych používateľov. Oba zákony zatiaľ zostávajú pozastavené až do súdneho sporu.

Zdroj

Pridaj komentár