So znepokojením to uvádza najnovšia správa OSN.

Predpokladá sa, že v roku 2030 vyprodukujeme 82 miliónov ton elektronického odpadu. Elektronické zariadenia nikdy neboli v spoločnosti tak rozšírené ako dnes. To znamená, že vytvárame veľké množstvo elektronického odpadu. Podľa OSN je rýchlosť jeho tvorby päťkrát rýchlejšia, ako ho recyklujeme zdokumentovanými metódami. Správa Global E-waste Monitor 2024, ktorú vypracovali Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) a Inštitút OSN pre vzdelávanie a výskum (UNITAR), upozorňuje, že ročná produkcia elektronického odpadu rastie rýchlosťou 2,6 milióna ton ročne.

Elektronický odpad je definovaný ako vyradené zariadenia so zástrčkou alebo batériou, ako sú telefóny, televízory a notebooky. Nezahŕňa odpad z elektrických vozidiel. V správe sa uvádza, že v roku 2022 sa vyprodukovalo 62 miliónov metrických ton elektronického odpadu, čo by stačilo na naplnenie 1,55 milióna nákladných vozidiel s kapacitou 40 ton. Do roku 2030 sa predpokladá, že množstvo elektronického odpadu vyprodukovaného za jeden rok dosiahne 82 miliónov ton.

Obzvlášť znepokojujúce je, že zo 62 miliónov ton elektronického odpadu vyprodukovaného v roku 2022 bolo len 13,8 milióna ton, teda 22,3%, formálne zdokumentovaných, zozbieraných a riadne recyklovaných. Očakáva sa, že toto číslo do konca desaťročia klesne len na 20% v dôsledku technologického pokroku, obmedzených možností opráv, kratších životných cyklov výrobkov, rastúcej elektronizácie a nedostatočnej infraštruktúry nakladania s elektronickým odpadom.

Miera tvorby a recyklácie elektronického odpadu sa na celom svete líši. V Európe sa vytvára najviac, a to 17,6 kg na obyvateľa, zatiaľ čo v Amerike je to 14,1 kg. V Európe je však miera formálneho zberu a recyklácie 42,8%, zatiaľ čo v Oceánii je to 41,4%, v Amerike 30%, v Ázii 11,8% a v Afrike len 0,7%. Takéto množstvo elektronického odpadu nemá vplyv len na životné prostredie. V správe sa uvádza, že čisté ročné ekonomické peňažné náklady na elektronický odpad predstavujú 37 miliárd USD.

Ak sa nezlepší hospodárenie s elektronickým odpadom a politiky, očakáva sa, že do roku 2030 dosiahnu 40 miliárd USD. Technologickí giganti ako Apple a Samsung v poslednom čase viac podporujú hnutie za právo na opravu, čím pomáhajú znižovať množstvo elektronického odpadu, ale pokiaľ ide o zlepšenie súčasných procesov recyklácie, je pred nimi ešte dlhá cesta. „Najnovší výskum ukazuje, že globálny problém, ktorý predstavuje elektronický odpad, bude len narastať. Keďže menej ako polovica sveta zavádza a presadzuje prístupy na zvládnutie tohto problému, vyvoláva to potrebu rozumných predpisov na zvýšenie zberu a recyklácie,“ povedal Cosmas Luckyson Zavazava, riaditeľ Úradu pre rozvoj telekomunikácií ITU.

Zdroj