Argumentuje ochranou používateľov platformy.

Zákon Európskej únie o digitálnych trhoch (DMA) vyžaduje od veľkých spoločností, ktoré boli zaradené na zoznam tzv. strážcov, aby otvorili svoje platformy pre vývojárov tretích strán. Zrejme najväčší dosah to má na Apple, ktorý by musel pod tlakom únie značne prepracovať ako fungujú jej služby App Store, iMessages, FaceTime, Siri, Apple Pay (NFC čip) a iné. Práve spomínaný App Store by mal byť prepracovaný tak, aby umožnil používateľom ho kompletne obísť, ak si tak prajú, a umožniť nahrávanie aplikácií tretích strán z iných zdrojov, tzv. sideloading, ktorý je bežne prítomný v Androide. Kalifornský gigant sa už síce pripravuje na splnenie tejto požiadavky k začiatku roka 2024, to jej však nezabránilo podať voči sideloadingu právnu námietku. Aj keď nie je známych veľa detailov o námietke Applu voči Európskej únii, spoločnosť sa aktívne bráni tomu, aby App Store bol zaradený na zoznam tzv. strážcov (angl. gatekeeper). Argumentuje tým, že sa obáva o bezpečnosť a súkromie používateľov platformy.

Aj keď argument môže pôsobiť oprávnene, na druhej strane, množstvo aplikácií, ktoré by mohli obohatiť App Store sa na tieto zariadenia nedostali kvôli často až nezmyselným požiadavkám firmy. Taktiež je otázne, či je správne pýtať pomerne vysoký poplatok vo výške 15% až 30% z ceny aplikácií a nákupov v nich. Aj keď nákupy v aplikáciách sa už dajú v niektorých regiónoch na základe legislatívy uskutočniť cez platobné brány tretích strán, v reálnych podmienkach je to dostupná možnosť hlavne pre väčších vývojárov s väčším tímom ľudí a rozpočtom. Apple síce môže oprávnene argumentovať tým, že vytvoril celú platformu na distribúciu aplikácií a jej údržba stojí financie, ale na druhej strane z tejto platformy urobila jedinú oficiálnu možnosť, ako vôbec na mobilné zariadenia aplikácie dostať. Kritici rozhodnutia spoločnosti uzavrieť platformu zas vidia v tomto riešení len pokus, ako zarobiť na každom vývojárovi pre mobilnú platformu, či už vo forme poplatkov v App Store alebo cez poplatok za vývojársky účet, ktorý je k vývoju pre iOS nutný.

Zdroj