Budúcnosť Nothing Chats je momentálne otázna.

Sunbird, spoločnosť stojaca za aplikáciou pre Android sľubujúcou kompatibilitu s protokolom iMessage, dočasne ukončila poskytovanie svojej služby. Používateľom o tom informovala informáciou priamo v aplikácii. Príčinou sú závažné bezpečnostné dôvody ohľadom šifrovania, ktoré nebolo na vysokej úrovni a už vôbec nie koncové (E2EE) ako aplikácia pôvodne sľubovala. Jedine čo spoločnosť oznámila používateľom je, že ich bude informovať ako ďalej, len čo budú dostupné ďalšie informácie. Aplikácia sľubovala majiteľom Android zariadení, že im umožní komunikovať cez protokol iMessage Applu s inými používateľmi aplikácie Messages. Fungovalo to cez virtuálny stroj bežiaci na operačnom systéme macOS na serveroch služby a vyžadovalo prihlásenie sa svojím Apple ID. Minulý týždeň, uzavrela Nothing so Sunbirdom partnerstvo a integráciu jej technológii do Nothing Chats, ktorý mal byť súčasťou Nothing Phone (2). Na internete sa však objavila reportáž, ktorá poukazovala na to, že šifrovanie je nedostatočné.

Okrem iného, služba uchovávala dáta a chaty používateľov v databáze a prestavila tak potencionálne riziko v prípade útokov na server. Riziko bolo samozrejme rozšírené aj na používateľom Nothing Chats. Na základe tohto odhalenia, Nothing stiahol z Google Play beta verziu svojho Nothing Chats s oznámením že boli objavené kritické nedostatky, čo bolo kritizované za nepresnosť a nedostatočnosť informácií. Ani jedna z dotknutých firiem sa k incidentu nevyjadrila až do doby, kým Sunbird stiahol z obchodu aj svoju chatovaciu aplikáciu. V skratke, spoločnosť bude mať ešte veľmi veľa práce, aby dosiahla svoj cieľ o zabezpečenej komunikácii medzi iOS a Android používateľmi. Čo sa týka Nothing, nie je jasné aká je budúcnosť jej aplikácie a či má ešte záujem pokračovať v partnerstve a ďalšom vývoji, zvlášť po oznámení Apple, že plánuje pridať podporu RCS správ do jej aplikácie Messages, čo by značne znížilo nutnosť podobných služieb ako poskytoval Sunbird.

Zdroj